Spotlight – Jan Mullen

Spread the love
Scratching Back to Our Beginnings (1997)

Jan Mullen woont in Australië met haar partner en 3 kinderen. Ze studeerde Textiel en Beeldhouwkunst en ze is al meer dan tien jaar bezig met quilten. Onder haar handelsnaam “Stargazey” heeft zij jaren besteed aan de ontwikkeling van haar hedendaagse patchwork en applique technieken. Haar technieken hebben een herkenbare, heldere en “kromme” stijl. Ze heeft diverse boeken gepubliceerd, overal in de werled geeft zij les en ze ontwerpt prachtige stoffen met kleurrijke prints.

In een interview met “Quilt Alliance” zei ze dat ze als een jong meisje al met handarbeid bezig was maar niet met quilten. Toen de tijd was quilten en patchwork nog niet zo bekend in Australië zoals het nu is. Tijdens haar studie hoorde ze voor het eerst van quilts en zag ze foto’s. Maar een echte goede quilt zag ze pas toen ze ouder was. In het begin van de jaren ’90 begon ze zelf quilts te maken. Haar eerste quilts waren voor de bedden van haar kinderen.

Stargazey Stijl
Stargazey blokken zijn over het algemeen ‘scheef’. Met hun ‘handgetekende’ stijl stralen ze iets primitiefs uit. Stargazey Quilt patronen, die Jan Mullen ontwerpt, bieden patchwork vrijheid – vrijheid om  ‘ruwweg’ te knippen en te stikken – waardoor we ons op het creatieve stofgebruik kunnen concentreren in plaats van het patroon te moeten aanhouden. De vrijheid om regels te breken en traditie technieken uit te dagen speken me aan en ik vind de eigentijdse uitstraling van de quilts leuk. Ik hou ook van de manier waarop ze  restjes stof gebruikt en heb zelf ook heleboel restjes omdat ik nauwelijks iets weggooi. In haar boek “Reverse Applicatie met No Brakez” laat Jan Muller zien hoe deze restjes kunnen  gebruikt worden om de geheime laag onder de omgekeerde applique te maken en het resultaat is verbluffend. Lees mijn recensie op het boek hier.


We Walk a Crooked Line (1998)


Kleuren
“Ik hou van zwart en ik draag vooral zwart. Sommige mensen vragen waarom ik zwart draag als ik zoveel van kleuren hou. Het is omdat voor mij kleuren zijn om naar te kijken en het prikkelt me erg veel, dus ik wil het niet dragen. “
Jan Muller maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Kleur inspireert haar en maakt haar versterkt en gelukkig. De door haar ontworpen stoffen zijn ook zeer helder en kleurrijk, met ‘met de hand getekende’ lijnen, spiralen, sterren, bloemen, fruit, cirkels en meer.

“Ik maak mijn quilts niet om op de muur te hangen. Ze hebben een uitstraling die ik voor de kamers wil. Ik leg ze op de bedden en banken om te worden gebruikt en niet alleen gewoon om getoond te worden.”

Verder lezen:
Zakelijk website
Pinterest account
Jan Mullen boeken

 

Every Man Must Have His Shed - But My Man’s Still Waiting (1995)

English translation:

Jan Mullen lives in  Australia with her partner and 3 children. She studied Textiles and Sculpture and she is busy for over a decade in the Quilting Industry. Under her business name “Stargazey”, She has spent the years developing contemporary piecing and appliqué techniques in a distinctive bright and crooked style. She has published several books, travel the worlds teaching lessons and She designs fabulous fabrics with colourful and bold style!

She said in an interview for Quilt Alliance that she did sew as a young child but  didn’t quilt. In Australia quilting was not as known then as it is now. When she studied textiles she heard of quilts and saw pictures but she didn’t see a proper quilt until I was older. She only started quilting early in the ’90’s making quilts for her children beds.

Stargazey Style
Stargazey blocks are generally ‘crooked’. With their ‘hand drawn’ quality, they have a touch of the primitive about them. Stargazey Quilt Patterns that Jan Mullen desings offer patchwork freedom – freedom to cut and stitch ‘roughly’ – allowing us to concentrate on creative fabric usage rather than slavishly following the sample. I like the freedom to break rules and challenge tradition and I like that it gives the quilt a contemporary look.
I also like the way she uses scrap fabric left overs. I have tons of them too because I hardly throw anything away. In her book “Reverse Appliqué with No BrakezJan Muller shows how to use this scraps to make the secret layer in a reverse applique quilt and the result is astonishing. Read mijn recensie for her book here.

A True Friend is a Rare Bird (2007)

Colors
“I love black. And I wear black a lot. Some people ask why I wear black if you like color. It’s because for me color is to look at and it really, really excites me, so I don’t want to wear it.”
Jan Muller uses bright colors in her quilts. Colour inspires her and makes her invigorated and happy. Her self-designed fabrics are also very bright and colorful with ‘hand drawn’ lines, spirals, stars, flowers, fruit, circles and more.


“I don’t use quilts on the wall. They have a look I like for rooms, I put them on the beds and couches to be used but not simply displayed.”


Further reading:
Business website
Pinterest account
Jan Mullen books


The Letter X #4 - A Woman’s Prerogative (1997)

2 gedachten over “Spotlight – Jan Mullen”

  1. Pingback: Boek recensie: Reverse Applique with No Brakez | Maak iets moois

  2. Pingback: Summer daisy | Maak iets moois

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.