Spotlight – Pamela Allen

Spread the love

Dit is de eerste post in de nieuwe rubriek in mijn blog. Ik noem het Spotlight. In elke bericht zal ik een andere Internationale Art Quilter voorstellen. Je kan een beschrijving van haar werk lezen, een paar werkstukken bekijken en tot slot voor verdere lezing stel ik voor dat je een kijkje op de bijgesloten links neemt.

Voor de eerste post heb ik Pamela Allen.gekozen. Ik ben een groot fan van har werk en word door haar enorm geïnspireerd. Pamela Allen behaalde een Bachelor of Fine Art op de leeftijd van 34, en begon een 20 jarige reis door schilderen, collage en mixed-media om uit te komen op textielkunst. Toen ze met Art Quilting begon, zegt ze, ze had geen kennis van het quilten en kon zelfs nauwelijks naaien. Ze heeft van online quilt vriendinnen geleerd.
Nu is zij een full-time kunstenares uit Kingston, Canda. Ze reist, neemt deel aan tentoonstellingen en geeft workshops in Canada en de VS.

Materialen
Pamela Allen is grappig. Ik vind het leuk hoe ze vertelt hoe ze euro-winkels en kringloopwinkels afstruint en dat  zij haar eigen kleding in haar quilts gebruikt. Ze zegt dat als haar vrienden zien dat ze een vreselijke jurk gebruikt in een quilt zijn ze blij zodat ze de jurk nooit meer aan heeft.
Pamela’s quilts zijn zeer verfraaid. Van mini-dingen, met de hand gemaakte goederen zoals koper vormen, gesneden houten figuren, vervaardigd items, machine-onderdelen, alles eigenlijk. Pamela zegt: Ik zal alles gebruiken om een quilt te verfraaien. In feite, als het kan worden geboord of aan een knop geplakt, dan is het een versiering in mijn boek.
De “anything goes” houding trekt me zeer aan en ik vind haar werk zo interessant en uniek. Ze heeft zelfs een quilt verfraaid met een tand!

 Inspiratie
De onderwerpen van haar quilts komen uit het dagelijks leven. Eerst was ze bang dat het zou te persoonlijk of eigenzinnig zijn. Maar dan realiseerde ze zich dat ze over vrij universele onderwerpen praat die veel mensen aanspreken.
Wat nog meer geweldigs aan Pamela is: Pamela beschouwt zichzelf als feministische kunstenares! De meeste werkstukken gaan over vrouwen en hun leven en relaties. Veel van de figuren dat ze heeft gemaakt vereren vrouwen van een bepaalde leeftijd …

Verder lezen:
Over het ontwerpproces van haar quilts verwijs ik je naar het (aanbevolen) boek  “Creating with fabric” . Je kunt zelf de stap-voor-stap instructies volgen en je eigen quilt maken. In het boek  “the Quilting Arts Book” by Patricia Bolton Kan je lezen over het verfraaien met gevonden voorwerpen.
Links:
PamelaArt
Older work gallry
Newest quilts
Pamela’s blog

English translation:

This is the first post in the new rubric in my blog. I call it Spotlight. Each post I will introduce another International Art Quilter. You could read a description of her work, see a couple of pieces and finally for further reading I suggest you take a look at the links I give.

For the first post I chose a Quilter that I am a big fan of and that her work is a great inspiration to me: Pamela Allen. Pamela Allen earned a Bachelor of Fine Art at the age of 34,.and began a 20 years journey through painting,  collage en mixed-media to textile art.
When she came to fabric art, she sais, she had no knowledge of quilting as such, and could hardly sew. her many quilty friends online have taught her the finer points of craftsmanship.
She is now a full-time artists in Kingston, Canda. She travels, participate in shows and teaches workshops in Canada and USA.

Materials
Pamela Allen is funny. I like how she describes her haunting dollar stores and thrift shops for fabric and how she uses fabric from her own clothes closet. She says that when her friends see her work they are happy to see an an awful dress in quilt because that means she will never wear it again..
Pamela’s quilts are very embellished. From miniature things, hand made items like copper shapes, carved wooden figures, manufactured items, machine parts, anything really.
Pamela says:  I’ll use anything to embellish a guilt. In facet, if it can be drilled, puntched or glued to a button , it’s an embellishment in my book”  I like the “anything goes” attitude and I find her work so interesting and unique. She has even embellished a quilt with a tooth!

Inspiration
The subjects of her quits come from her everyday life and events. First she was worried that it would be too personal or idiosyncratic. But then she realizes the issues she talk  about are pretty universal and seem to appeal to a lot of people.
And as if she wasn’t great enough – Pamela also consider herself feminist artist!
Most of her work is about women and their lives and relationships. Many of the figures she have done have been celebrations of women of a certain age…

Further reading:
You can read about the design process of her quilts (and follow the step-for-step instructions) in the the book “Creating with fabric” . In the book “the Quilting Arts Book” by Patricia Bolton you can read about embellishing with found objects.
Links:
PamelaArt
Oudere werk gallerij
Nieuwste quilts
Pamela’s blog

 

6 gedachten over “Spotlight – Pamela Allen”

  1. Pingback: Boek Recensie: The Quilting Arts Book | Maak iets moois

  2. Pingback: Geïnspireerd door de natuur | Maak iets moois

  3. Pingback: Klaar voor de start | Maak iets moois

  4. Pingback: Boek recensie: Creating with fabric | Maak iets moois

  5. Pingback: Boek recensie: Creating with fabric | Maak iets moois

  6. Pingback: Boek Recensie: The Quilting Arts Book – Maak iets moois

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.