Spotlight – Yvonne Porcella

Spread the love

Yvonne Porcella is een kunstenares die gespecialiseerd is in wearable art en art quilt. Ze komt uit een traditie van handwerken, naaien,  poppen maken en breien. Ze begon in de jaren ’60 om unieke en kleurrijke kleding en kunst quilts te creëren. Haar werk is verschenen in tentoonstellingen, festivals, galeries en musea en ze heeft prijzen gewonnen! Ze publiceerde ook een aantal boeken over wearable art, het kiezen van kleuren en patchwork. Ze geeft lessen en workshops over de hele wereld!

Ironic Iconic
Ironic Iconic

Yvonne is grappig. Ze vertelt in een interview dat ze in 1962 werd uitgenodigd voor een ​​belangrijke bruiloft en was van plan om een quilt huwelijksgeschenk te maken. Ze vroeg haar moeder om haar te helpen. haar moeder zei: ‘Je begrijpt het niet! het duurt levenslang  om een quilt te maken!”en Yvonne zei:” We hebben drie weken.’
‘Godzijdank is er geen visuele documentatie van die quilt’, zei ze tegen de interviewer.

Yvonne maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Ze verft haar eigen stoffen om een aquarel effect te creëren. In haar werkstukken combineert ze machine patchwork, applicaties en handenarbeid. Er zijn kralen en knopen handmatig geïntegreerd in haar mooie portret quilts. Ze werkt met slik, maar geeft de voorkeur aan katoen

Pasha on the 10:04
Pasha on the 10:04

 “De Quilt Politie vertelde me dat ik het verkeerd doet: geen hoepel, geen quilten patroon, de steken te groot, geen biasband – Ik was kunst aan het maken en geen quilts. Sindsdien draag ik de fakkel voor alle soorten quilten en help ik hun geschiedenis te bewaren.”  Yvonne Porcella is ook een van de oprichters van de Studio Art Quilt Associates (SAQA). Ze heeft een leidende rol gespeeld in de uitbreiding van de belangstelling voor kunst quilts. Als een lid van the Alliance for american quilts.is ze gewijd aan het herkennen van quilt als kunst.

Inspiratie
Reizen, haar familie, haar kleinkinderen!
“Ik vertel mensen dat je kunt creatief worden. Misschien denk je niet dat je nu creatief bent maar je kunt jezelf leren creatief worden. De enige wat je moet doen is je geest en je ogen openen. Je moet dingen zien.”

Verder lezen
Yvonne Porcella’s  blog
Haar boeken
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

Madama Yolanda : Mind Reader
Madama Yolanda : Mind Reader , 2012

English translation:
Yvonne Porcella is an artist specializing in wearable arts and art quilt.
She comes from a tradition of needlework and sewing, she made dolls and knitted. She began in the 60s to create unique and strongly colored clothing and art quilts. Her work has appeared in exhibitions, festivals, galleries and museums and she has won awards! She also published a number of books on wearable art, choosing colors and patchwork. She lectures, teaches classes and give workshop all over the world!

Yvonne is funny. She tells in one interview that in 1962 she was invited to an important wedding and was planning on making a quilt as a wedding present. She asked her mother to help her. her mother said: ‘You don’t understand it takes a life time to make a quilt” and Yvonne said “We have three weeks.’
‘Thank God there is not pictorial documentation of that quilt’, she said to the interviewer.

Yvonne uses bright colors in her quilts. She dyes her own fabrics to create a watercolor effectshe uses in her works.  Her works combines machine piecing, appliques and manual work. There are beads and buttons manually integrated in her beautiful portrait quilts. She works with slik but prefers cotton

Folly Flash
Folly Flash

“The Quilt Police Sergeant once told me I was doing it wrong: no hoop, no quilting pattern, stitches too big, no bias binding – I was making art and not quilts! Since then, I have been moving forward, carrying the torch for all types of quilts, helping to save and preserve their history.
Yvonne Porcella is also a founder of the Studio Art Quilt Associates (SAQA). She has played a leading role in the expansion of interest in art quilts and is dedicated to recognizing quilt art as a member of the Alliance for american quilts.

Four Sided Journey
Four Sided Journey

Inspiration
Travels, her family,  her grandchildren!
” I tell people that you can become creative; you may not feel you’re creative now but you can teach yourself cause all you have to do is open your mind and your eyes. You have to see things”

Further reading:
Yvonne Porcella’s  blog
Her books
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

1 gedachte over “Spotlight – Yvonne Porcella”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.