Spotlight – Nancy Crow

Nancy Crow is een van de meest invloedrijkste personen in de geschiedenis van quilten. Nancy Crow maakte meer dan 300 quilts sinds ze in mijn geboortejaar 1976 begon te quilten, haar workshops zijn zeer bekend en ze is mede-oprichter van Quilt National. Ze woont op een boerderij in Columbus, Ohio.

Crucifixion, 1997

Ze begon traditionele quilts te maken: grote composities met behulp van sjablonen, maar later besefte ze dat templates beperkten haar. Ze vond dat snijden van vormen, of het nu met een schaar of een rolmes, is net zoals tekenen en zo begon ze meer improvisatorisch te werken. Dat is ook wat haar studenten leren in haar gevorderde klassen: je moet beginnen denken aan het snijden als tekenen. Het [schaar of rolmes] is het dichtste wat op een pen of een potlood lijkt die quilters kunnen hebben. Het grote verschil voor ons is natuurlijk dat het resultaat is ofwel goed of we een stukje stof hebben geruïneerd.

Techniek
Haar stijl van quilten is hedendaags, maar haar quilts zijn ook traditioneel in dat ze de stoffen aan elkaar naait en met de hand quilt. Het ontstaat met het zien van vormen in haar hoofd en nadenken hoe ze de vormen uit haar enorme palet van kleuren gaat snijden. Het palet dat ze zelf met de hand geverfd heeft in de kelder van haar studio.

CONSTRUCTIONS #84: No!, 2007

Inspiratie
Nancy’s quilts staan ​​bekend om hun uitzonderlijke gebruik van lijn en kleur. Al haar werk heeft een zeer sterke emotionele ondertoon die ze niet altijd kenbaar maakt aan de mensen, zegt ze. Nancy wordt overal geïnspireerd en ze wordt beïnvloed door diverse bronnen: haar reizen, natuur, sociale kwesties, politiek …
Toen ze 19 was ging ze naar Mexico City om daar te studeren. Omdat ze zo jong geïntroduceerd werd in Mexico, houdt ze van grafische beelden; dat is de reden waarom haar werk zo kleurrijk en levendig is.
Inspirerende woorden

Ik ben 66 en ik heb een beslissing genomen en beloof mezelf dat mijn werk blijft groeien en veranderen. Ik ben niet geïnteresseerd in stabiliteit en hetzelfde doen. Zolang ik fysiek in staat ben, dat is mijn belofte aan mezelf.

Verder lezen:
Website Nancy Crow’s

Constructions #58, 2002

English translateion:
Nancy Crow is one of the most influential individuals in the history of art quilting. Nancy Crow made over 300 quilts since she began quilting in the year that I was born, 1976, she teaches well-known workshops and is a co-founder of Quilt National. She lives on a farm in Columbus, Ohio

Her early work was traditional quilt making: huge compositions using templates but later she realized that templates were too restricting. She found that any kind of cutting, whether with scissors or a rotary cutter, is like drawing and so she started working more improvisationally. That’s is what she teaches in her advanced classes: you have to start thinking of cutting as drawing. It’s the closest thing quilters have to a pen or a pencil. The big difference for us, of course, is that the result is either good to go or we’ve ruined a piece of fabric.

CONSTRUCTIONS #83: Anxiety!, 2007

Technique
Her style of quiltmaking is contemporary but her quilts are traditional in that they are pieced and hand-quilted. she begin with seeing shapes in her head and think about how to cut them out of her huge palette of colors that she hand-dyed in the basement dye studio

Inspiration
Nancy’s quilts are known for their exceptional use of line and color. All her work has a very strong emotional underlay which she doesn’t necessarily write up or let people know about, she says. Inspiration for Nancy comes from everywhere as she is influenced by diverse sources: her travels, nature, social issues, politics…
When she was 19 she went to Mexico City and studied there. Nancy says that because she was introduced to Mexico so young, she loves graphic imagery; that’s why her work is so colorful and vibrant.

CONSTRUCTIONS #90, 2007

Inspirational words

I’m 66 and I have made a decision and promise to myself that my work is going to keep growing and changing. I’m not interested in plateauing and doing the same thing. As long as I’m physically able, that’s my promise to myself.

 

Further reading:
Nancy Crow’s website

STRUCTURES #5, 2006-2009

Spotlight – Bonnie M. Bucknam

Tangle, Tangle Series, 2010

Bonnie M. Bucknam groeide op in Long Beach, Californië. Van kinds af aan heeft zij zich bezig gehouden met naaien en handwerken. Op de middelbare school lanceerde ze een postorderbedrijf voor lapjes stof. Later studeerde ze antropologie en geologie op de universiteit. Kort daarna verhuisde ze naar Alaska en bleef daar 31 jaar. Het grootste deel van die jaren was ze werkzaam als juridisch medewerkster. In haar vrije tijd creërde ze  fiber art. In 1997 begon ze een bedrijf met de naam Handwerk, om haar quilts en haar met de hand geverfde stoffen op beurzen te verkopen. Sinds 2006 woont ze in Vancouver, Canada en besteedt ze haar tijd aan het creëren van textiel kunst.

The Edge of the World, Hill Tribe Series , 2007

Werkwijze
Soms begint ze met een schets van het gewenste ontwerp, maar het grootste deel van haar ontwerpen wordt gedaan op de muur tijdens het naaien proces. Ze knipt de stof in vrije vormen. Tijdens het proces legt ze stukjes stof naast elkaar en zo bekijkt ze hoe de kleuren van een stuk stof pasen bij de stukken eromheen en op het werk als geheel. Deze spontane werkwijze is het meest boeiende onderdeel van Bonnie’s quilten proces.

Inspiratie
Bonnie’s abstracte composities zijn door de kleuren en vormen van de natuurlijke wereld geïnspireerd

Roots, Tangle Series, 2010

Techniek
Overladen machine quilten op de longarm quiltmachine en soms met hand gestikt, met name grote, borduurwerk  stiksels die echt opvallen.
Materiaal

“Ik hou van stof. Ik ben al meer dan 50 jaar bezig met naaien en heb er nog steeds niet genoeg van.”

In de afgelopen 12 jaar verft Bonnie haar eigen stoffen en ze voelt dat uw eigen stof verven voegt een andere dimensie toe aan het plezier van het creëren met textiel.
Verder lezen:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Willow Wood, Tangle Series, 2010

English translation:

Bonnie M. Bucknam grew up in Long Beach, California. She has been sewing and doing needlework and crafts since she was a child. In high school she launched a successful mail order business manufacturing fabric purses. Later she graduated from University with a degree in Anthropology and Geology. Shortly thereafter, she moved to Alaska and stayed there 31 years, spending most of those years working as a legal assistant. She always used her free time to create fabric art.  In 1997 she started a business, Handwerk, to market and sell her quilts and hand-dyed fabrics at craft fairs. Since 2006 she lives in Vancouver, Canada and devotes all her time to creating fiber art.

Ornament 1: Origins, Ornament Series, 2004

Creative process
Sometimes she starts with a sketch of the desired results but most of her designing is done on the wall during the sewing process. She cuts the fabric freely without using a straight edge. During the process of laying one shape of fabric next to another, She considers the impact of the color of one piece on the pieces surrounding it and on the work as a whole. This spontaneous designing is the most engaging part of Bonnie’s quilting process.

Inspiration
Bonnie’s abstract compositions are inspired by colors and shapes of the natural world

Crater, Geology Series, 2010

Technique
Dense machine quilting on the longarm quilting machine and sometimes hand stitching, especially large, embroidery-type hand stitching that really stands out

Material

“I LOVE fabric. I have been sewing for over 50 years and still haven’t tired of it.”

In the last 12 years Bonnie dyes her own fabric and she feels that dying your own fabric adds another dimension to the pleasure of creating with fiber.

Further reading:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Coastlines, Geology Series, 2009

Spotlight – Terry Kramzar

De quilten van Terry Kramzar kwam ik toevallig tegen op Pinterest. De eenvoudige patchwork blokjes als achtergrond voor applique vond ik interessant. Ik werd nieuwsgierig dus zocht ik nog meer quilts van haar op.

Terry is een Art quilte uit Pennsylvania, VS. Ze doet mee aan tentoonstellingen en wedstrijden overal en haar werkstukken staan getoond talrijke publicaties. Ze won verschillende prijzen en ze geeft de workshop ‘Quilten in Lagen
Als ze geen art quilts naait dan doet ze aan wandelen, kajakken en fietsen in de Verenigde Staten. Terry heeft ook naar Afrika, China, Zanzibar, India en heel Europa in haar reizen bezocht.

Ghost Orchids, 2010

Technieken
Machine patchwork blokken, rauwe randen fused (gestreken met vliesofix) applique, free motion quilten.
Terry’s techniek is bijzonder: nadat de blokken worden geknutseld, quilt ze elk blok afzonderlijk met tussen vulling zonder de achtergrond stof. Dat is dus niet hetzelfde als de methode “Quilt as you go”. Daarna naait ze de blokken aan elkaar, voeg applique en tenslotte worden 3 lagen met de vrije hand gequilt.

Materialen
Katoenen stof, commerciële en met de hand geverfd, zijde en zijde dupioni, fused organza en doorzichtige stoffen en een breed scala aan quiltgaren.

After the Ice Storm, 2007

Inspiratie

“Mijn werk gaat over diepgang in de natuurlijke wereld, het uitbrengen van een rustige nostalgische herinnering van  zowel van innerlijk als uiterlijk reizen.  Het samenstellen van de quilt wordt een meditatieve verwerken van waar ik geweest ben en wat ik heb gezien. Ik wil graag aan de kijkers mijn ervaring van de schoonheid van onze natuurlijke wereld tonen. “

Terry is geïnspireerd op avontuur, natuur, wilde bloemen en zelfs een kom sla-spinaziesalade inspireerde haar om de quilt “Field of Greens” (hier onder) te maken.

Verder lezen
Terry Kramzar website
Quilts gallerij
Blog

Mayapples, 2011

English translation:

I came across the art quilts of Terry Kramzar on Pinterest. I found it  interesting how she uses simple patchwork blocks as background for applique. I was curious so I searched more of her quilts.

Terry is an art quilter living in Kennett Square, Pennsylvania. She exhibits widely in juried and invitational shows and her quilts can be seen in numerous publications. She won several prizes and she teaches the workshop “Quilting in Layers”
When she is not sewing art quilts she is backpacking, kayaking and cycling across the United States. Terry has also been to Africa, China, Zanzibar, India and all over Europe in her travels.

Two Sunflowers, 2003

Techniques
Machine pieced blocks, raw edge fused applique, Free motion machine quilting.
Het technique is interessting: after the blocks are pieced she quilts each block individually batting but withoght backing. this is differenct from “Quilt as you go” method. then she sews the blocks together, add fused applique and finally 3 layers are free motion quilted.

Materials
Cotton fabric, commercial and hand-dyed, silks and silk dupioni, fused organza and sheer fabrics and a wide variety of threads.

Field of Greens, 2007

Inspiration


“My work is about immersion in the natural world, projecting a peaceful, reminiscent quality of journeys, both inner and outer travels. Constructing the quilt becomes a meditation about where I’ve been and what I’ve seen. I’d like to show viewers my experience of the beauty of our natural world.”

Terry is inspired by Adventure, Nature, wild flowers and even a bowl of lettuce spinach  salad inspired her to make the quilt “Field of Greens” here above.

Further reading:
Terry Kramzar website
Quilts gallery
Blog

Spotlight – Yvonne Porcella

Yvonne Porcella is een kunstenares die gespecialiseerd is in wearable art en art quilt. Ze komt uit een traditie van handwerken, naaien,  poppen maken en breien. Ze begon in de jaren ’60 om unieke en kleurrijke kleding en kunst quilts te creëren. Haar werk is verschenen in tentoonstellingen, festivals, galeries en musea en ze heeft prijzen gewonnen! Ze publiceerde ook een aantal boeken over wearable art, het kiezen van kleuren en patchwork. Ze geeft lessen en workshops over de hele wereld!

Ironic Iconic
Ironic Iconic

Yvonne is grappig. Ze vertelt in een interview dat ze in 1962 werd uitgenodigd voor een ​​belangrijke bruiloft en was van plan om een quilt huwelijksgeschenk te maken. Ze vroeg haar moeder om haar te helpen. haar moeder zei: ‘Je begrijpt het niet! het duurt levenslang  om een quilt te maken!”en Yvonne zei:” We hebben drie weken.’
‘Godzijdank is er geen visuele documentatie van die quilt’, zei ze tegen de interviewer.

Yvonne maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Ze verft haar eigen stoffen om een aquarel effect te creëren. In haar werkstukken combineert ze machine patchwork, applicaties en handenarbeid. Er zijn kralen en knopen handmatig geïntegreerd in haar mooie portret quilts. Ze werkt met slik, maar geeft de voorkeur aan katoen

Pasha on the 10:04
Pasha on the 10:04

 “De Quilt Politie vertelde me dat ik het verkeerd doet: geen hoepel, geen quilten patroon, de steken te groot, geen biasband – Ik was kunst aan het maken en geen quilts. Sindsdien draag ik de fakkel voor alle soorten quilten en help ik hun geschiedenis te bewaren.”  Yvonne Porcella is ook een van de oprichters van de Studio Art Quilt Associates (SAQA). Ze heeft een leidende rol gespeeld in de uitbreiding van de belangstelling voor kunst quilts. Als een lid van the Alliance for american quilts.is ze gewijd aan het herkennen van quilt als kunst.

Inspiratie
Reizen, haar familie, haar kleinkinderen!
“Ik vertel mensen dat je kunt creatief worden. Misschien denk je niet dat je nu creatief bent maar je kunt jezelf leren creatief worden. De enige wat je moet doen is je geest en je ogen openen. Je moet dingen zien.”

Verder lezen
Yvonne Porcella’s  blog
Haar boeken
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

Madama Yolanda : Mind Reader
Madama Yolanda : Mind Reader , 2012

English translation:
Yvonne Porcella is an artist specializing in wearable arts and art quilt.
She comes from a tradition of needlework and sewing, she made dolls and knitted. She began in the 60s to create unique and strongly colored clothing and art quilts. Her work has appeared in exhibitions, festivals, galleries and museums and she has won awards! She also published a number of books on wearable art, choosing colors and patchwork. She lectures, teaches classes and give workshop all over the world!

Yvonne is funny. She tells in one interview that in 1962 she was invited to an important wedding and was planning on making a quilt as a wedding present. She asked her mother to help her. her mother said: ‘You don’t understand it takes a life time to make a quilt” and Yvonne said “We have three weeks.’
‘Thank God there is not pictorial documentation of that quilt’, she said to the interviewer.

Yvonne uses bright colors in her quilts. She dyes her own fabrics to create a watercolor effectshe uses in her works.  Her works combines machine piecing, appliques and manual work. There are beads and buttons manually integrated in her beautiful portrait quilts. She works with slik but prefers cotton

Folly Flash
Folly Flash

“The Quilt Police Sergeant once told me I was doing it wrong: no hoop, no quilting pattern, stitches too big, no bias binding – I was making art and not quilts! Since then, I have been moving forward, carrying the torch for all types of quilts, helping to save and preserve their history.
Yvonne Porcella is also a founder of the Studio Art Quilt Associates (SAQA). She has played a leading role in the expansion of interest in art quilts and is dedicated to recognizing quilt art as a member of the Alliance for american quilts.

Four Sided Journey
Four Sided Journey

Inspiration
Travels, her family,  her grandchildren!
” I tell people that you can become creative; you may not feel you’re creative now but you can teach yourself cause all you have to do is open your mind and your eyes. You have to see things”

Further reading:
Yvonne Porcella’s  blog
Her books
Quilt Alliance
SAQA – Studio Art Quilt Associates

Spotlight – Sarah Symes

De derde art quilter in de rubriek Spotlight is de jonge Sarah Symes. De vorige berichten in deze rubriek vind je hier.

The 4th of july, BEACH SERIES, 2007

Sarah Symes is een jonge kunstenares. Ze volgde kunst en naailessen op de middelbare school, maar later koos ze een andere richting en studeerde ze architectuur in Londen, omdat ze werd verteld dat ze nooit zou kunnen leven als kunstenares. Nou, dat klinkt mij een beetje Te bekend…
Ze vond dat de architectuur studies haar creativiteit beperkten en daarom ging ze grafisch ontwerpen leren. In 2007 stopte ze met haar werk als grafisch ontwerpster en sindsdien exposeert en verkoopt ze haar hedendaagse textielkunst. Architectuur studies waren echter niet tevergeefs. Dat is goed te zien bij het bekijken van haar quilts uit de verte – bij veel van haar ontwerpen is het duidelijk te zien dat ze door gebouwen geïnspireerd is.

Werkproces
Elk stuk begint als een met potlood of aquarel geschetste idee.
Sarah zegt dat ze niet probeert dingen die ze gezien heeft na te maken, maar de herinnering aan de gevoelens dat een bepaalde inspirerend gezicht haar gaf. .
Ze tekent schetsen met potlood en waterverf. Geen gedetailleerde tekeningen, maar schetsen die de gevoelens wekken en har haar in de juiste stemming zetten.
Dan kiest ze stoffen en indien een kleur ontbreekt verft ze stoffen met aquarel of acryl. Ze snijdt de stoffen in repen, vierkanten en rechthoeken en schikt ze op de tafel als schilder haar palet  voorbereidt. Ze begint de stukken aan elkaar te stikken. Ze begint met grote stukken en later voegt de kleinere stukken aan en daarna appliqueert ze de kleine stukjes op de top. Alle stiksels en de applicaties zijn met de naaimachine gemaakt. Het is en geïmproviseerde proces, meer als schilderij of collage dan de traditionele textiel werk, schrijft ze in haar website.

Sunrise no 2, BEACH SERIES, 2007 - Best of Show Prize Winner

Gedachtes
“Sommige mensen hebben een close-minded” benadering van de textile kunst als abstracte kunst maar kunst is nooit over close-mindedness” Quilting Arts, maart 2008
4 jaar geleden nam ik deel aan een discussie in het forum van stitchin-vingers. Het ging over “wat doe je om te ontspannen” Sarah Symes schreef z’n mooi en inspirerend antwoord dat ik het moest noteren. Ze schreef “Het tegenovergestelde van alles wat creatief is. Iets dat ik nadrukkelijk kan beginnen en eindigen. Rond rennen, de auto wassen, e-mails bewerken. Dit kalmeert de stemmen in mijn hoofd voor een tijdje, zodat ik mijn batterijen kan opladen”

Verder lezen
Sarah Symes website
Sarah Symes op Pinterest
Koop haar quilts op Etsy

Yoga class at dawn, BEACH SERIES, 2007

Engels vertaling:
The third art quilter in the rubric Spotlight is the young Sarah Symes. You can find the previous posts in this rubric here.

Sarah Symes is a young artist. She took art and sewing classes in high school but later choose another direction and studied architecturein London because she was told she would never make a living as an artist. now, that sounds a little bit TOO familiar to me…
She found that the architecturestudies limited her creativity and learned graphic design instead. in 2007 she quit her job as graphic designer and since then has been exhibiting and selling her contemporary textile art . architecture studies were not in vain though, that is easy to see when watching her quilts from afar – many of her designs look like there were inspired by buildings.

Working process
Each piece begins as a with pencil or watercolors sketched idea.
Sarah says she is not trying to create things she had seen, but the memory of the feelings a certain inspiring sight gave her. .
She draws sketches with pencil and watercolor. No detailed drawings but sketches that arouse the feelings she remembered and put her in the appropriate mood.
Then she chooses fabrics that seem appropriate and if a color is missing she hand dye fabric with watercolors or acrylics. She cuts  the fabrics into strips, squares and rectangles and arrange them on the table as a painter arranges her palette. Then she begin to stitch the pieces. She begins with big pieces and later adds the smaller pieces and appliques the tiny pieces on top. All of the stitching and the applique are made with the sewing machine. It’s an improvised process, more like painting or collage than traditional textile work, she writes in her website.

Los Angeles
Los Angeles, CITY SERIES, 2009

Reflections
“Some people have a close-minded” approach to fiber art as abstract art but art has never been about close-mindedness”
Quilting Arts, March 2008
4 years ago I participated in a discussion in the forum of stitchin-fingers on the subject “what do you do to relax” and I remembered and wrote down Sarah Symes answer because I found her words so inspiring. She wrote “The opposite of anything creative. Anything that I can emphatically start and finish. Go for a run. Wash the car. File the mail. This quiets the voices in my head for a while so that I can recharge my batteries.”

Further reading
Sarah Symes website
Sarah Symes on Pinterest
Buy her quilts on Etsy